سوالات دروس نهایی رشته کامپیوتر

مديريت سايت: جواد خسروي

جزوه نمونه سوالات نرم افزار فلش همراه با پاسخنامه صفحه پنجم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390ساعت 14:48  توسط جواد خسروي 09157133487  | 

جزوه نمونه سوالات نرم افزار فلش همراه با پاسخنامه صفحه چهارم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390ساعت 14:47  توسط جواد خسروي 09157133487  | 

جزوه نمونه سوالات نرم افزار فلش همراه با پاسخنامه صفحه سوم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390ساعت 14:46  توسط جواد خسروي 09157133487  | 

جزوه نمونه سوالات نرم افزار فلش همراه با پاسخنامه صفحه دوم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390ساعت 14:45  توسط جواد خسروي 09157133487  | 

جزوه نمونه سوالات نرم افزار فلش همراه با پاسخنامه صفحه اول

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390ساعت 14:43  توسط جواد خسروي 09157133487  | 

نظر سنجی


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1390ساعت 17:20  توسط جواد خسروي 09157133487  | 

جزوه سوالات ویژوال بیسیک از فصل 1 تا 3

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 17:51  توسط جواد خسروي 09157133487  | 

جزوه نمونه سوالات ویندوز پیشرفته از فصل 4 تا 7

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 17:42  توسط جواد خسروي 09157133487  | 

جزوه سوالات دایرکتوراز فصل 10تا 13همراه با پاسخنامه صفحه اول

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 17:36  توسط جواد خسروي 09157133487  | 

جزوه سوالات دایرکتوراز فصل 6 تا9 همرا ه با پاسخنامه

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 17:33  توسط جواد خسروي 09157133487  | 

مطالب قدیمی‌تر